„FOI” to metoda leczenia pacjenta w ramach terapii manualnej, zakładająca holistyczne postrzeganie ciała ludzkiego (organizm człowieka jako całość, a nie jego poszczególne części, narządy, układy). Innymi słowy, ten rodzaj terapii nie ogranicza się do leczenia lokalnej dolegliwości, lecz diagnozuje problem oraz poszukuje najlepszego sposobu jego rozwiązania w kontekście całego organizmu.

foi - 02
foi - 01

Praktyka fizjoterapeutyczna dowodzi, iż bardzo rzadko dysfunkcja konkretnego narządu ruchu lub bóle występujące w konkretnym miejscu ciała, z którymi zgłasza się pacjent, są jedynymi dolegliwościami w jego ciele. Najczęściej bowiem ciało wytwarza mechanizmy kompensacyjne w różnych, często odległych obszarach.

W metodzie „FOI” badane i poddawane leczeniu są zawsze powiązania przyczynowe. I tak, ból oraz ograniczenie ruchomości w stawach obwodowych najczęściej mają swoją przyczynę w zaburzeniu statyki poszczególnych kręgów kręgosłupa. Zatem, aby trwale uporać się z dolegliwością musimy poddać terapii całe ciało.

foi - 03

Zalety terapii „FOI” to łagodne, pewne i bezbolesne techniki terapeutyczne. Efekty terapii są bardzo szybko odczuwalne i zauważalne przez pacjenta.