Metoda „PIR” (poizometryczna relaksacja mięśni) to technika fizjoterapeutyczna wykorzystywana przy pojawiających się bólach mięśni, które są nadmiernie napięte. Metoda ta uwzględnia naturalne mechanizmy zachodzące podczas pracy zdrowego mięśnia.

Omawiany sposób niwelowania dolegliwości bólowych występujących u pacjenta polega – zasadniczo – na pracy w tzw. bezbolesnych zakresach ruchu, poprzez wykorzystanie naturalnego rytmu oddychania pacjenta. Dzięki temu, ten sposób leczenia znajduje zastosowanie nawet w ostrych stanach bólowych.

pir

„Poizometryczna relaksacja” składa się z trzech, następujących po sobie, etapów: rozciąganie, napinanie, rozluźnianie mięśni. Omawiana metoda może być wykorzystana w indywidualnej pracy pacjenta z fizjoterapeutą, jak również w domu, jako kontynuacja leczenia. Autoterapia pacjenta pozytywnie wpływa na efekty terapii – przyspiesza ją i wspomaga.