Meliora Reddere – (łac.) usprawnianie to nazwa mojej firmy i cel mojej pracy.

Magdalena Zwierżdżyńska – mgr fizjoterapii

Magdalena Zwierżdżyńska – mgr fizjoterapii

Fizjoterapia jest dla mnie nie tylko pracą zawodową, ale również – a może przede wszystkim – pasją i misją. Idee te przyświecały mi, gdy wybierałam kierunek studiów i towarzyszą mi do tej pory, w bezpośredniej pracy z pacjentami.

Chcąc jak najlepiej pomagać moim pacjentom i skutecznie ich leczyć stale podnoszę moje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach ze współczesnych metod fizjoterapeutycznych.

W mojej pracy zawodowej bliskie jest mi holistyczne i zindywidualizowane podejście do zdrowia pacjenta. Liczne szkolenia zawodowe, w których brałam udział, pozwoliły mi zdobyć skuteczne narzędzia pracy, ale to konkretny pacjent daje odpowiedź, którego z nich użyć.

Główny cel, jaki sobie zawsze stawiam w pracy z pacjentem, to podnoszenie Państwa jakości życia.

Terapia przeze mnie prowadzona nie ma być celem samym w sobie. Moja wiedza i umiejętności mają zniwelować ból ciała, obniżyć dyskomfort, usprawnić, wreszcie – umożliwić Państwu życie w sposób do jakiego są Państwo powołani, a nie w sposób zdeterminowany przez ból.

Prywatnie: żona Jakuba i mama Hirka, Amelki, Tymka i Jacka.

Wykształcenie

Certyfikaty, dyplomy oraz zaświadczenia (proszę kliknąć na obrazku aby powiększyć).