„Łokieć golfisty” to zespół bólowy tkanek miękkich położonych przyśrodkowo wokół stawu łokciowego. Najczęstszą przyczyną wystąpienia bólu jest uszkodzenie przyczepów mięśni: mięśnia nawrotnego obłego i/lub mięśnia zginacza promieniowego nadgarstka.

Omawiany ból mięśni wywołany jest najczęściej mikrourazami spowodowanymi powtarzanymi, przeciążającymi łokieć, czynnościami nawrotnymi nadgarstka.

Leczenie wspomnianej dolegliwości następuje przy zastosowaniu metod fizjoterapeutycznych podobnych do stosowanych w przypadku zespołu bólowego „łokcia tenisisty” (przy zapaleniu nadkłykcia bocznego kości ramiennej).