Terapia wisceralna to terapeutyczna praca na narządach wewnętrznych. Stanowi ona integralną część holistycznej pomocy pacjentowi.

Wisceralne techniki osteopatyczne są narzędziem służącym do niwelowania blokad i napięć w ciele ludzkim w obrębie narządów wewnętrznych. Wychodząc od założenia osteopatów, że całe ciało stanowi jedność, błędem byłoby nieuwzględnianie patologii wytworzonych w tkankach organów i w ich otoczeniu.

W terapii koniecznym wydaje się zatem respektowanie naturalnych ruchów – charakterystycznych i specyficznych dla danego organu, danej części ciała. Jeśli bowiem z jakiegokolwiek powodu ruch ten jest uniemożliwiony – należy go przywrócić, by osiągnąć ostateczny, zadowalający efekt terapii.

Niejednokrotnie dopiero praca na narządach wewnętrznych pozwoli trwale zniwelować pierwotną przyczynę bólu, z którym pacjent zgłasza się do gabinetu fizjoterapeuty.